Informacje o projektach

Informacje o projektach

Projekt 1

Szanowni Państwo,

Europejskie Przedszkole Niepubliczne Inna Bajka s.c. Agata Skoneczna, Jolanta Skoneczna uprzejmie informuje, iż realizuje projekt „Zwiększenie szans edukacyjnych w Europejskim Przedszkolu Niepublicznym Inna Bajka”, nr projektu RPMA.10.01.04-14-e178/20, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Nazwa projektu:
„Zwiększenie szans edukacyjnych w Europejskim Przedszkolu Niepublicznym Inna Bajka”

Okres realizacji projektu:
1 lipiec 2021 r. – 31 sierpień 2022 r.
Dofinansowanie projektu: 334 700,00 PLN
Całkowita wartość projektu: 418 400,00 PLN

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie 8 gmin – Radziejowice, Puszcza Mariańska, Wiskitki, Żyrardów, Żabia Wola, Jaktorów, Baranów, Mszczonów dla 50 dzieci oraz utworzenie 10 nowych miejsc w Europejskim Niepublicznym Przedszkolu Inna Bajka, a także podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych 6 nauczycieli.

Kontakt z Biurem Projektu:
Adres: ul. Letniskowa 1, 96-325 Tartak Brzózki
Telefon: 517 040 676
e-mail: przedszkole@innabajka.edu.pl
godziny otwarcia: 6.30–18.00

Projekt 2

Szanowni Państwo,

Europejskie Przedszkole Niepubliczne Inna Bajka s.c. Agata Skoneczna, Jolanta Skoneczna uprzejmie informuje, iż realizuje projekt „Europejskie Przedszkolaki – zwiększenie szans edukacyjnych w Europejskim Przedszkolu Niepublicznym Inna Bajka”, nr projektu RPMA.10.01.04-14-a623/18, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Nazwa projektu:
„Europejskie Przedszkolaki – zwiększenie szans edukacyjnych w Europejskim Przedszkolu Niepublicznym Inna Bajka”

Okres realizacji projektu:
1 czerwiec 2019 r. – 30 wrzesień 2020 r.
Dofinansowanie projektu: 820 800,00 PLN
Całkowita wartość projektu: 1 026 000,00 PLN

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na obszarze gm. Radziejowice poprzez utworzenie 40 nowych miejsc w Europejskim Niepublicznym Przedszkolu Inna Bajka oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej i specjalnej dla 80 dzieci, a także podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych 10 nauczycieli w okresie 1.06.2019 - 30.09.2020.

Kontakt z Biurem Projektu:
Adres: ul. Letniskowa 1, 96-325 Tartak Brzózki
Telefon: 517 040 676
e-mail: przedszkole@innabajka.edu.pl
godziny otwarcia: 7.00–18.00

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.