Dla rodziców

Podstawowe informacje dla rodziców

Jak rozwijać samodzielność dziecka?
  • Stwórz takie warunki, które będą pozwalały dziecku osiągnąć niezależność od ciebie i innych dorosłych. Dążenie do samodzielności jest jedną z ważniejszych potrzeb rozwojowych człowieka, a jej nauka zaczyna się we wczesnym dzieciństwie, kiedy dziecko podejmuje różne próby, zdobywając doświadczenia  i opanowując nowe umiejętności.
  • Nie wyręczaj dziecka, pozwalaj mu na odkrywanie własnych możliwości i ograniczeń, aby dobrze rozumiało samego siebie i otaczający je świat. Nie mów, że jest za malutkie więc:” nauczy się później; to jest dla niego za trudne; jak ja to zrobię to będzie lepiej i szybciej…”
  • Włączaj dziecko w codzienne czynności domowe, np. przygotuj z nim posiłki, zachęcaj do pomocy w utrzymaniu porządku, włącza w proces ustalania sposobu spędzania wolnego czasu przez członków rodziny. Ustal z dzieckiem jego obowiązki domowe o stopniu trudności dostosowanym do jego możliwości.
  • Daj swobodę, pozwalaj popełniać błędy, ufaj w jego możliwości. Zachęcaj dziecko do podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów( adekwatnych do jego możliwości rozwojowych) zarówno w zabawie np.: „ W co się bawić?” Z kim się bawić? Jak i codziennych życiowych czynnościach np.: Które spodnie założyć? Co zjeść : kanapkę czy jogurt?, Jak spędzać czas: budować z klocków czy poczytać książkę?
  • Okaż szacunek dla dziecięcych zmagań i trudu  jaki wkłada np.w samodzielnie ubieranie się , utrzymywanie porządku wśród zabawek, czy jedzenie. Dyskretnie obserwuj, jak sobie radzi z tymi czynnościami, pomagaj tylko wtedy, gdy zachodzi taka potrzeba( w przypadku nieudanych prób).
  • Obserwuj i nazywaj to, co udało się dziecku zrobić samodzielnie. Doceniaj każdy wysiłek jaki podejmuje, zwracaj uwagę, jakie ma to znaczenie dla niego i dla ciebie(jestem dumna, że potrafisz…. Cieszę się, że udało Ci się … Wierzę, że poradzisz sobie z tym też jutro w przedszkolu)
  • Nie zadawaj zbyt wielu pytań, nie spiesz się z dawaniem odpowiedzi i gotowym rozwiązaniem kiedy dziecko rozwiązuje jakiś problem. Zapytaj je co o tym myśli, zachęć do korzystania z cudzych doświadczeń np: twoich, starszego rodzeństwa, kolegów z przedszkola(np.: pamiętasz, jak tata łączył te klocki? Jak myślisz, czy można do tego wykorzystać sposób, który pokazał ci Maciek?)
  • Wspieraj dziecko w sytuacji porażek i ucz aktywnego jcj pokonywania. Informuj, że jesteś dumny z jego pracy i wysiłku, a w sytuacjach niepowodzeń namawiaj do kolejnych prób. Doceniaj inicjatywę a efekty działań (widzę, że wiele trudu włożyłeś w  zawiązanie sznurowadeł na kokardkę. Cieszę się, że udało ci się zrobić pierwszy węzełek . Nad kokardką trzeba jeszcze popracować ).
  • Daj dziecku czas, okazuj cierpliwość, nie irytuj się gdy zmaga się z jakąś czynnością. Osiąganiu samodzielności może towarzyszyć również nieporządek(np. podczas jedzenia) ale to nie oznacza, że trzeba dziecko wyręczać i pozbawiać satysfakcji, że poradziło sobie samo.
  • Dziecko usamodzielniając się zdobywa cenną umiejętność niezależnego myślenia i buduje wysokie poczucie własnej wartości. Nadmierne uzależnianie od dorosłych utrudnia mu adaptację do nowych warunków, zaburza funkcjonowanie w środowisku rówieśników, hamuje odwagę, zaradność życiową, dociekliwość i ciekawość poznawczą.