Kilka słów o przedszkolu

Misja Europejskiego Przedszkola Niepublicznego „Inna Bajka”

"Najważniejszym okresem w życiu nie są lata studiowania na wyższej uczelni, ale te najwcześniejsze, czyli okres od narodzenia do sześciu lat. Jest to czas, kiedy formuje się inteligencja człowieka i nie tylko ona, ale całość jego zdolności psychicznych"

Maria Montessori

  Europejskie Przedszkole Niepubliczne „Inna Bajka” znajduje się w Tartaku Brzózkim gm. Radziejowice w otoczeniu pięknego lasu.

Bajkowe sale dydaktyczne z kolorowymi łazienkami, drewnianymi tarasami wyposażone są w nowoczesne meble, pomoce dydaktyczne i zabawki. Posiadamy przestronną salę gimnastyczną oraz własną kuchnię, w której przyrządzane są smaczne, domowe posiłki. Przedszkole powstało w porozumieniu z Urzędem Gminy Radziejowice w oparciu o Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 roku, a nadzór pedagogiczny sprawowany jest przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie.

Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz diagnoza dojrzałości szkolnej pozwoli nam dobrze przygotować dzieci do nauki w szkole podstawowej.

W pracy wychowawczej dużą wagę przywiązujemy do współpracy z Rodzicami.

Naszym celem jest wspomaganie dziecka w jego wszechstronnym rozwoju, w tym również w budowaniu systemu wartości i rozwijaniu umiejętności współdziałania z innymi. W naszym Przedszkolu zajęcia nie są celem samym w sobie- są one narzędziem służącym kształtowaniu: intelektu, emocji, umiejętności, samodzielności, niezależności a także poczucia humoru.

Dobro dziecka jest dla nas najważniejsze.