Nasza oferta

Oferta, czyli co nasze przedszkole ma do zaoferowania twojemu dziecku

Czarodziejskie wrota „Innej Bajki” otwarte są w godzinach od 7.00 do 18.00.

W ramach czesnego zapewniamy:
 • realizację programu wychowania przedszkolnego, zgodnie z nową podstawą programową
 • zajęcia adaptacyjne dla najmłodszych
 • codzienna gimnastyka ogólnorozwojowa
 • codziennie język angielski, projektowo native-speaker (nauka przez zabawę/ metodą immersji językowej)
 • zajęcia rytmiczno-muzyczne
 • gimnastyka korekcyjna
 • zajęcia manipulacyjno-konstrukcyjne
 • zabawy matematyczne
 • zajęcia artystyczne
 • zajęcia z psychologiem
 • logopedyczne badania przesiewowe
 • katecheza
 • „Lekcja dobrego stylu” bon czy ton czyli savoir-vivre na co dzień
 • projekty edukacyjne: rozwijające inteligencje: lingwistyczne, logiczne, muzyczne, przestrzenne, kinestetyczne, interpersonalne, naturalistyczne; świadomość ekologiczną; prozdrowotną...
 • programy innowacyjne, własne, nagrodzone przez MEN
Naszą ofertę uzupełniamy o zajęcia dodatkowe, które ułatwią Państwu podążać za pasją Waszego Dziecka:
 • Język angielski Helen Doron
 • Ceramika-garncarstwo
 • Szachy
 • Karate
 • Tenis
 • Balet
 • Taniec (nowoczesny/towarzyski/ludowy)
 • Zajęcia umuzykalniające z gitarą
 • Edukido
 • Nauka pływania na basenie!
 • Warsztaty artystyczne (malarstwo/origami)
Zajęcia terapeutyczne:
 • zajęcia integracji sensorycznej
 • zajęcia z logopedą
 • zajęcia z psychologiem