Program

Podstawowe informacje o programie przedszkola

Program wychowawczo-dydaktyczny oparty został na nowej podstawie programowej, która ma na celu wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

Organizacja zajęć w naszym przedszkolu uwzględnia równowagę pomiędzy swobodną zabawą, grami, aktywnością na świeżym powietrzu oraz zajęciami edukacyjnymi.

W naszej pracy wykorzystujemy elementy zróżnicowanych metod i teorii pedagogicznych. Korzystamy z wiedzy oraz kreatywnych propozycji naszych wychowawców, jesteśmy na bieżąco z najnowszą literaturą pedagogiczną.

Stosujemy zabawowe formy uczenia, ponieważ zabawa jest podstawową i naturalną formą dziecięcej aktywności. Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla wszystkich przedszkoli opisuje podstawowe założenia wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.

Pełny tekst rozporządzenia dostępny jest tutaj: Treść rozporządzenia

Poza standardową realizacją podstawy programowej w codziennych aktywnościach z przedszkolakami, korzystamy z nowoczesnej technologii informatycznej oraz stosujemy innowacyjne metody pracy, takie jak:

 • Elementy pedagogiki M. Montessori
 • Metoda ruchowej ekspresji twórczej R.Labana
 • Metoda C. Orffa
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Metoda Kniessów
 • Metoda E. Gruszczyk- Kolczyńskiej do nauki matematyki
 • Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 • Metoda Paula Dennisona (Kinezjologia Edukacyjna)
 • Pedagogika zabawy „Klanza”
 • Metoda twórczego myślenia J. Osborne „Burza mózgów”
 • Techniki parateatralne: drama, pantomima, teatrzyk kukiełkowy, pacynkowy, zabawy paluszkowe
 • Zabawy badawcze, sensoryczne, doświadczania, obserwacje przyrodnicze
 • Zabawy i ćwiczenia relaksacyjne Metoda Edwarda de Bono

Wszystkie podejmowane działania realizowane są pod okiem specjalistów, w specjalnie przygotowanych i znakomicie wyposażonych salach ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i możliwości dzieci.