Rozeznanie rynku

Rozeznanie rynku

Szanowni Państwo,

Europejskie Przedszkole Niepubliczne Inna Bajka s.c. Agata Skoneczna, Jolanta Skoneczna uprzejmie informuje, iż realizuje projekt „Europejskie Przedszkolaki – zwiększenie szans edukacyjnych w Europejskim Przedszkolu Niepublicznym Inna Bajka”, nr projektu RPMA.10.01.04-14-a623/18, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa ceny netto na zakup mebli i wyposażenia oraz materiałów dydaktycznych do przedszkola – zgodnie ze wskazanym załącznikiem.

Termin dostawy do dnia 27.09.2019 r.

Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej do dnia 28.08.2019 r. do godziny 12.00 na poniższy adres mailowy: a.zdun@op.pl

Wyposażenie przedszkola Inna Bajka